Uzman Psikolog & Aile Danışmanı

Hayatı Yaşa..


AİLE DANIŞMANLIĞI


Aile Danışmanlığı


Çoğu aile içinde çeşitli nedenlerle zorlu dönemler yaşanabilir. Bu zor dönemler sırasında aile içi ilişkiler zarar görebilir, bireyler tekrarlayan bazı davranışlar içine girebilirler. Bu zamanlarda bir aile danışmanından yardım almak kolaylık sağlayabilir.

Her ailenin kendine has özellikleri vardır. Aile danışmanlığı aile bireylerinin dile getirmekte zorlandıkları düşüncelerini, duygularını daha rahat ifade etmelerine, birbirlerinin bakış açılarını, ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardım eder. Böylelikle aile içinde daha sağlıklı, güçlü ilişkiler kurulabilir ve bireyler ilişkilerinde ve hayatlarında olumlu yönde değişiklikler yapabilirler.

Aile danışmanı, aile bireylerinin birbirlerine yardım edebilmek için yapıcı yollar bulmalarına yardımcı olur.. bunu yaparken ailenin kendine has bağlamını, kültürünü, alışkanlıklarını anlar, bireylerin farklı bakış açılarına, inaçlarına, öykülerine saygı duyar.

Aile danışmanı yalnızca bireylerin değil aynı zamanda aile içindeki ve sosyal çevrelerindeki ilişkilerinin gelişimini de destekler. Böylelikle bireyin parçası olduğu aile ve diğer topluluklardaki çocuk, genç, yetişkin diğer kişiler de bu süreçten olumlu şekilde etkilenir.


Aile danışmanlarının uzmanlık ve çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:


 • Aile içi ilişkiler ve aile hayatındaki değişiklikler
 • Çocuk ve ergen davranışları
 • Yetişkin davranışları
 • Ebeveyn davranışları
 • Çiftler arasındaki ilişkiler
 • Ayrılık ve boşanma sürecinde aile bireylerine destek olma
 • Anksiyete, depresyon, kayıp sonrası yas dönemi ve diğer duygu durumu bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Aile içi şiddet
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Alkol ve madde bağımlılığı
 • Travma sonrası stres bozukluğu ve aile içi etkileri


Aile Danışmanları sadece ailelerle mi çalışırlar? Durum çoğunlukla böyle olsa da bu bir zorunluluk değildir. Aile danışmanları aynı zamanda bireysel danışmanlık da yaparlar. Kimi zaman çocukları ve yetişkinleri ayrı ayrı görebilirler. Seans sayısı ve sıklığı ailenin ihtiyaçları doğrultusunda danışman ve aile arasında birlikte kararlaştırılır.