Uzman Psikolog & Aile Danışmanı

Hayatı Yaşa..


BİREYSEL DANIŞMANLIK


Bireysel Danışmanlık

Biresyel danışmanlık, danışanın psikolog ile bire bir gerçekleşen seanslar süresince kendisini güvende hissettiği bir ortamda duygularını, inanışlarını, günlük hayatından ve geçmişinden kaynaklanan zorlayıcı koşullar ve anılarla başetme becerileri kazandığı bir süreçtir. Bu süreçte danışan, kendisine dair içgörü kazanarak değiştirmek istediği ya da zorlandığı konulara dair farklı bakış açıları kazanarak hedeflediği noktaya doğru bir yolculuğa çıkar.

Psikolojik destek ihtiyacı günlük hayatta karşılaşılan zorluklar, yaşanan  travmatik olaylar ya da tamamen kişisel gelişim ve bireyin kendisini daha iyi anlama isteğinden kaynaklanabilir. Günlük hayat içinde maruz kalınan stres, kimi zaman uyku bozukluğu, yeme bozukluğu, uzun süreli mutsuzluk ve umutsuzluk hali yaratabilmekte, bireyin kendisine yönelik algısında olumsuz değişimlere neden olabilmektedir. Bireysel psikolojik destek ile amaçlanan, psikoloji biliminin teknikleri ile, bireylerin yaşamdan aldıkları doyumu yükseltmek, hem kendi içlerinde hem de ilişkilerinde daha uyumlu ve verimli hale gelmelerine yardımcı olmaktır.  

İlk görüşmede bir değerlendirme yapılarak bireyin ihtiyaçları ve danışmanlık sürecine uygunluğu gözden geçirilir, hedeflenen nokta belirlenir ve süreç için öngörülen plan danışan ile paylaşılarak gelecek seanslar kararlaştırılır. Psikolog ve danışanın birlikte başladığı bu süreç, danışanın ihtiyaç ve hedeflerine göre birkaç haftadan birkaç ay ya da yıla kadar uzanan sürelerde değişebilir.

Bireysel psikolojik destek ile amaçlanan, psikoloji biliminin teknikleri ile, bireylerin yaşamdan aldıkları doyumu yükseltmek, hem kendi içlerinde hem de ilişkilerinde daha uyumlu ve verimli hale gelmelerine yardımcı olmaktır.